ผลการแข่งขัน ศิลปะ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวุฒินันท์ สพป.ระยอง เขต 1 92.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู สพป.ระยอง เขต 1 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง สพป.ระยอง เขต 1 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต 1 83.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง4 สพป.ระยอง เขต 1 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดน้ำคอก สพป.ระยอง เขต 1 81.6 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล สพป.ระยอง เขต 1 81.4 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองไร่ สพป.ระยอง เขต 1 78.4 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง สพป.ระยอง เขต 1 76.2 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม สพป.ระยอง เขต 1 76.2 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน