ผลการแข่งขัน ศิลปะ
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดมาบข่า สพป.ระยอง เขต 1 90.4 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดปทุมาวาส สพป.ระยอง เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเนินพระ สพป.ระยอง เขต 1 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสมคิดวิทยา สพป.ระยอง เขต 1 89.4 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดหนองกระบอก สพป.ระยอง เขต 1 84.4 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป.ระยอง เขต 1 81.4 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป.ระยอง เขต 1 79.2 เงิน 7  
8 โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร สพป.ระยอง เขต 1 76.6 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองไร่ สพป.ระยอง เขต 1 76 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน