ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู สพป.ระยอง เขต 1 73 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ สพป.ระยอง เขต 1 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดตะพงนอก สพป.ระยอง เขต 1 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนวัดมาบข่า สพป.ระยอง เขต 1 48 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนวัดในไร่ สพป.ระยอง เขต 1 46 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา สพป.ระยอง เขต 1 43 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก สพป.ระยอง เขต 1 38 เข้าร่วม 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน