ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู สพป.ระยอง เขต 1 77 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ สพป.ระยอง เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดมาบข่า สพป.ระยอง เขต 1 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านสมานมิตร สพป.ระยอง เขต 1 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดหวายกรอง สพป.ระยอง เขต 1 66 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดยายดา สพป.ระยอง เขต 1 63 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านสะพานสี่ สพป.ระยอง เขต 1 61 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลชนบทพัฒนา สพป.ระยอง เขต 1 58 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนวัดเกาะ สพป.ระยอง เขต 1 57 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ สพป.ระยอง เขต 1 55 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน