ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
แอโรบิก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวุฒินันท์ สพป.ระยอง เขต 1 95.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง สพป.ระยอง เขต 1 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองไร่ สพป.ระยอง เขต 1 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบ้านดอน สพป.ระยอง เขต 1 79.66 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองละลอก สพป.ระยอง เขต 1 77.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดแกลงบน สพป.ระยอง เขต 1 75.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง7 สพป.ระยอง เขต 1 74.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านชากมะหาด สพป.ระยอง เขต 1 0 -  
9 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง สพป.ระยอง เขต 1 0 -  
10 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง สพป.ระยอง เขต 1 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน