ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดปลวกเกตุ สพป.ระยอง เขต 1 90.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกวงฮั้ว สพป.ระยอง เขต 1 90.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม สพป.ระยอง เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต 1 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป.ระยอง เขต 1 84.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดหวายกรอง สพป.ระยอง เขต 1 84.66 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านห้วยปราบ สพป.ระยอง เขต 1 84.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองสะพาน สพป.ระยอง เขต 1 82.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ สพป.ระยอง เขต 1 82.66 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ สพป.ระยอง เขต 1 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนมณีวรรณวิทยา สพป.ระยอง เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน