ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดพลา สพป.ระยอง เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา สพป.ระยอง เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู สพป.ระยอง เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนวัดท่าเรือ สพป.ระยอง เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง สพป.ระยอง เขต 1 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 สพป.ระยอง เขต 1 91 ทอง 5  
7 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง5 สพป.ระยอง เขต 1 91 ทอง 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน