ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกวงฮั้ว สพป.ระยอง เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวุฒินันท์ สพป.ระยอง เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยปราบ สพป.ระยอง เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเนินพระ สพป.ระยอง เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน สพป.ระยอง เขต 1 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดพลา สพป.ระยอง เขต 1 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสมานมิตร สพป.ระยอง เขต 1 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองสะพาน สพป.ระยอง เขต 1 90 ทอง 7  
9 โรงเรียนวัดห้วงหิน สพป.ระยอง เขต 1 90 ทอง 7  
10 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง9 สพป.ระยอง เขต 1 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม สพป.ระยอง เขต 1 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดหวายกรอง สพป.ระยอง เขต 1 86 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน