ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดละหารไร่ สพป.ระยอง เขต 1 95.99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดยายดา สพป.ระยอง เขต 1 95.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดท่าเรือ สพป.ระยอง เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต 1 92.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป.ระยอง เขต 1 88.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนมณีวรรณวิทยา สพป.ระยอง เขต 1 86.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง7 สพป.ระยอง เขต 1 86.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนกวงฮั้ว สพป.ระยอง เขต 1 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม สพป.ระยอง เขต 1 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านมาบยางพร สพป.ระยอง เขต 1 81.5 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู สพป.ระยอง เขต 1 79 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน