ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า สพป.ระยอง เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านมาบยางพร สพป.ระยอง เขต 1 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดมาบข่า สพป.ระยอง เขต 1 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดน้ำคอก สพป.ระยอง เขต 1 86.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดท่าเรือ สพป.ระยอง เขต 1 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดตาขัน สพป.ระยอง เขต 1 83.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดพลา สพป.ระยอง เขต 1 83.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดปทุมาวาส สพป.ระยอง เขต 1 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนอารีย์วัฒนา สพป.ระยอง เขต 1 69.33 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน