ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเนินพระ สพป.ระยอง เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดตะพงนอก สพป.ระยอง เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอารีย์วัฒนา สพป.ระยอง เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมณีวรรณวิทยา สพป.ระยอง เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยปราบ สพป.ระยอง เขต 1 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป.ระยอง เขต 1 80 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดเชิงเนิน สพป.ระยอง เขต 1 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดท่าเรือ สพป.ระยอง เขต 1 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง4 สพป.ระยอง เขต 1 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู สพป.ระยอง เขต 1 74 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน