ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดยายดา สพป.ระยอง เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ สพป.ระยอง เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหนองพะวา สพป.ระยอง เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป.ระยอง เขต 1 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดละหารไร่ สพป.ระยอง เขต 1 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลรักภาษา สพป.ระยอง เขต 1 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1 สพป.ระยอง เขต 1 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดหวายกรอง สพป.ระยอง เขต 1 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดเนินพระ สพป.ระยอง เขต 1 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยปราบ สพป.ระยอง เขต 1 63 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน