ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.ระยอง เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง4 สพป.ระยอง เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสำนักทอง สพป.ระยอง เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู สพป.ระยอง เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 สพป.ระยอง เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา สพป.ระยอง เขต 1 - -  
7 โรงเรียนวัดตะพงนอก สพป.ระยอง เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน