ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร สพป.ระยอง เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป.ระยอง เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดตะพงนอก สพป.ระยอง เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง5 สพป.ระยอง เขต 1 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด สพป.ระยอง เขต 1 81 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย สพป.ระยอง เขต 1 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง สพป.ระยอง เขต 1 78 เงิน 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน