ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ซออู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ สพป.ระยอง เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต 1 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป.ระยอง เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย สพป.ระยอง เขต 1 73 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านชะวึก สพป.ระยอง เขต 1 70 เงิน 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน