ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ระนาดเอก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดมาบข่า สพป.ระยอง เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม สพป.ระยอง เขต 1 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านชากมะหาด สพป.ระยอง เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต 1 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป.ระยอง เขต 1 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนสมคิดวิทยา สพป.ระยอง เขต 1 60 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านชะวึก สพป.ระยอง เขต 1 50 เข้าร่วม 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน