ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดท่าเรือ สพป.ระยอง เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง7 สพป.ระยอง เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 สพป.ระยอง เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม สพป.ระยอง เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านเนินเสาธง สพป.ระยอง เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดชากหมาก สพป.ระยอง เขต 1 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า สพป.ระยอง เขต 1 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดหวายกรอง สพป.ระยอง เขต 1 79 เงิน 7  
9 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม สพป.ระยอง เขต 1 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนอารีย์วัฒนา สพป.ระยอง เขต 1 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดปทุมาวาส สพป.ระยอง เขต 1 65 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน