ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองขนุน สพป.ระยอง เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดท่าเรือ สพป.ระยอง เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง7 สพป.ระยอง เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม สพป.ระยอง เขต 1 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดตาขัน สพป.ระยอง เขต 1 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดยายดา สพป.ระยอง เขต 1 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก สพป.ระยอง เขต 1 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ สพป.ระยอง เขต 1 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดหวายกรอง สพป.ระยอง เขต 1 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด สพป.ระยอง เขต 1 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลชนบทพัฒนา สพป.ระยอง เขต 1 71 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน