ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การอ่าน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลชนบทพัฒนา สพป.ระยอง เขต 1 84.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม สพป.ระยอง เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดท่าเรือ สพป.ระยอง เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม สพป.ระยอง เขต 1 75.4 เงิน 4  
5 โรงเรียนกวงฮั้ว สพป.ระยอง เขต 1 74.6 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดตะพงนอก สพป.ระยอง เขต 1 74.2 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด สพป.ระยอง เขต 1 72.4 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดมาบข่า สพป.ระยอง เขต 1 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดหนองพะวา สพป.ระยอง เขต 1 69 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดชากหมาก สพป.ระยอง เขต 1 68.4 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง สพป.ระยอง เขต 1 66.2 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน