ผลการแข่งขัน ศิลปะ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม สพป.ระยอง เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสมานมิตร สพป.ระยอง เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดชากกอไผ่ สพป.ระยอง เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดชากหมาก สพป.ระยอง เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบ้านดอน สพป.ระยอง เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง4 สพป.ระยอง เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านมาบเตย สพป.ระยอง เขต 1 78 เงิน 6  
8 โรงเรียนวัดตาขัน สพป.ระยอง เขต 1 78 เงิน 6  
9 โรงเรียนวัดหวายกรอง สพป.ระยอง เขต 1 78 เงิน 6  
10 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต 1 78 เงิน 6  
11 โรงเรียนอนุบาลรักภาษา สพป.ระยอง เขต 1 78 เงิน 6  
12 โรงเรียนอารีย์วัฒนา สพป.ระยอง เขต 1 78 เงิน 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน