ผลการแข่งขัน ศิลปะ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม สพป.ระยอง เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปลวกแดง สพป.ระยอง เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสมานมิตร สพป.ระยอง เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนวัดหวายกรอง สพป.ระยอง เขต 1 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองสะพาน สพป.ระยอง เขต 1 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด สพป.ระยอง เขต 1 69 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง สพป.ระยอง เขต 1 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าเสา สพป.ระยอง เขต 1 68 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนวัดชากหมาก สพป.ระยอง เขต 1 68 ทองแดง 7  
10 โรงเรียนอนุบาลรักภาษา สพป.ระยอง เขต 1 68 ทองแดง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน