ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดตาขัน สพป.ระยอง เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดปทุมาวาส สพป.ระยอง เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยปราบ สพป.ระยอง เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง สพป.ระยอง เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง7 สพป.ระยอง เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด สพป.ระยอง เขต 1 87 ทอง 5  
7 โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา สพป.ระยอง เขต 1 86 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน