ผลการแข่งขัน ศิลปะ
วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบ้านดอน สพป.ระยอง เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง สพป.ระยอง เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอารีย์วัฒนา สพป.ระยอง เขต 1 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 สพป.ระยอง เขต 1 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง4 สพป.ระยอง เขต 1 78 เงิน 5  
7 โรงเรียนวัดหวายกรอง สพป.ระยอง เขต 1 78 เงิน 5  
8 โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ สพป.ระยอง เขต 1 78 เงิน 5  
9 โรงเรียนสองภาษาระยอง(EP) สพป.ระยอง เขต 1 78 เงิน 5  
10 โรงเรียนบ้านหนองละลอก สพป.ระยอง เขต 1 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน สพป.ระยอง เขต 1 68 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนวัดหนองพะวา สพป.ระยอง เขต 1 68 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน