ผลการแข่งขัน ศิลปะ
วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง สพป.ระยอง เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า สพป.ระยอง เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดท่าเรือ สพป.ระยอง เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง4 สพป.ระยอง เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองสะพาน สพป.ระยอง เขต 1 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดชากกอไผ่ สพป.ระยอง เขต 1 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง สพป.ระยอง เขต 1 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน สพป.ระยอง เขต 1 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 สพป.ระยอง เขต 1 69 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนมณีวรรณวิทยา สพป.ระยอง เขต 1 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดหวายกรอง สพป.ระยอง เขต 1 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนอารีย์วัฒนา สพป.ระยอง เขต 1 66 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน