ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดท่าเรือ สพป.ระยอง เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม สพป.ระยอง เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบ้านดอน สพป.ระยอง เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 สพป.ระยอง เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนมณีวรรณวิทยา สพป.ระยอง เขต 1 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดหวายกรอง สพป.ระยอง เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนอารีย์วัฒนา สพป.ระยอง เขต 1 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า สพป.ระยอง เขต 1 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป.ระยอง เขต 1 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านชากมะหาด สพป.ระยอง เขต 1 69 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง4 สพป.ระยอง เขต 1 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดหนองตะแบก สพป.ระยอง เขต 1 67 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน