ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง สพป.ระยอง เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านมาบยางพร สพป.ระยอง เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า สพป.ระยอง เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดหวายกรอง สพป.ระยอง เขต 1 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด สพป.ระยอง เขต 1 73 เงิน 5  
6 โรงเรียนมณีวรรณวิทยา สพป.ระยอง เขต 1 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง สพป.ระยอง เขต 1 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดมาบข่า สพป.ระยอง เขต 1 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดหนองพะวา สพป.ระยอง เขต 1 65 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนวัดเชิงเนิน สพป.ระยอง เขต 1 65 ทองแดง 8  
11 โรงเรียนบ้านสำนักทอง สพป.ระยอง เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน