ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดปลวกเกตุ สพป.ระยอง เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด สพป.ระยอง เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมณีวรรณวิทยา สพป.ระยอง เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง สพป.ระยอง เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนวัดหนองตะแบก สพป.ระยอง เขต 1 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง6 สพป.ระยอง เขต 1 83 ทอง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน