ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวุฒินันท์ สพป.ระยอง เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบ้านดอน สพป.ระยอง เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกวงฮั้ว สพป.ระยอง เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป.ระยอง เขต 1 87 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดหวายกรอง สพป.ระยอง เขต 1 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง สพป.ระยอง เขต 1 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองละลอก สพป.ระยอง เขต 1 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดหนองพะวา สพป.ระยอง เขต 1 80 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านมาบยางพร สพป.ระยอง เขต 1 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1 สพป.ระยอง เขต 1 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดท่าเรือ สพป.ระยอง เขต 1 76 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน