ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวุฒินันท์ สพป.ระยอง เขต 1 87.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบ้านดอน สพป.ระยอง เขต 1 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3 สพป.ระยอง เขต 1 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านเขาหวาย สพป.ระยอง เขต 1 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป.ระยอง เขต 1 68.33 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดหวายกรอง สพป.ระยอง เขต 1 68.33 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนอนันต์ศึกษา สพป.ระยอง เขต 1 68.33 ทองแดง 6  
9 โรงเรียนบ้านไร่จันดี สพป.ระยอง เขต 1 65.33 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองละลอก สพป.ระยอง เขต 1 64 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 สพป.ระยอง เขต 1 61 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน