ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า สพป.ระยอง เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดน้ำคอก สพป.ระยอง เขต 1 90.88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ สพป.ระยอง เขต 1 86.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเขายายชุม สพป.ระยอง เขต 1 77.01 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านบึงตาต้า สพป.ระยอง เขต 1 75.06 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดบ้านเก่า สพป.ระยอง เขต 1 64.78 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง7 สพป.ระยอง เขต 1 54.67 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม สพป.ระยอง เขต 1 48.3 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนมณีวรรณวิทยา สพป.ระยอง เขต 1 0 -  
10 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป.ระยอง เขต 1 0 -  
11 โรงเรียนวัดหนองพะวา สพป.ระยอง เขต 1 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน