ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป.ระยอง เขต 1 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดตาขัน สพป.ระยอง เขต 1 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า สพป.ระยอง เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง9 สพป.ระยอง เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง สพป.ระยอง เขต 1 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล สพป.ระยอง เขต 1 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป.ระยอง เขต 1 86 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน