ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดมาบชลูด สพป.ระยอง เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม สพป.ระยอง เขต 1 87.93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเขาลอย สพป.ระยอง เขต 1 76.63 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ สพป.ระยอง เขต 1 75.31 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดบ้านค่าย สพป.ระยอง เขต 1 67.96 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ สพป.ระยอง เขต 1 66.43 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดมาบข่า สพป.ระยอง เขต 1 53.95 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนวัดนาตาขวัญ สพป.ระยอง เขต 1 47.43 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวุฒินันท์ สพป.ระยอง เขต 1 46.18 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง สพป.ระยอง เขต 1 27.32 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านปลวกแดง สพป.ระยอง เขต 1 0 -  
12 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป.ระยอง เขต 1 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน