ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สวดมนต์แปล ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมณีวรรณวิทยา สพป.ระยอง เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง สพป.ระยอง เขต 1 85.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป.ระยอง เขต 1 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดยายดา สพป.ระยอง เขต 1 81.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยปราบ สพป.ระยอง เขต 1 80.83 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดหนองกระบอก สพป.ระยอง เขต 1 80.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนอารีย์วัฒนา สพป.ระยอง เขต 1 79.83 เงิน 7  
8 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป.ระยอง เขต 1 76.17 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง7 สพป.ระยอง เขต 1 66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองขนุน สพป.ระยอง เขต 1 61.17 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน