ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป.ระยอง เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านมาบยางพร สพป.ระยอง เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมณีวรรณวิทยา สพป.ระยอง เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ สพป.ระยอง เขต 1 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบ้านค่าย สพป.ระยอง เขต 1 86 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดหวายกรอง สพป.ระยอง เขต 1 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ สพป.ระยอง เขต 1 84 ทอง 7  
9 โรงเรียนวัดน้ำคอก สพป.ระยอง เขต 1 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล สพป.ระยอง เขต 1 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดปทุมาวาส สพป.ระยอง เขต 1 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง4 สพป.ระยอง เขต 1 77 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน