ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป.ระยอง เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ สพป.ระยอง เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านมาบยางพร สพป.ระยอง เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตะเกราทอง สพป.ระยอง เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ สพป.ระยอง เขต 1 85 ทอง 4  
6 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม สพป.ระยอง เขต 1 85 ทอง 4  
7 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู สพป.ระยอง เขต 1 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนมณีวรรณวิทยา สพป.ระยอง เขต 1 84 ทอง 7  
9 โรงเรียนวัดมาบข่า สพป.ระยอง เขต 1 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองสะพาน สพป.ระยอง เขต 1 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง สพป.ระยอง เขต 1 77 เงิน 10  
12 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต 1 77 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน