ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวุฒินันท์ สพป.ระยอง เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสมานมิตร สพป.ระยอง เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดห้วงหิน สพป.ระยอง เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนวัดเนินพระ สพป.ระยอง เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม สพป.ระยอง เขต 1 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป.ระยอง เขต 1 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนสมคิดวิทยา สพป.ระยอง เขต 1 89 ทอง 6  
8 โรงเรียนวัดพลา สพป.ระยอง เขต 1 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม สพป.ระยอง เขต 1 88 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านปลวกแดง สพป.ระยอง เขต 1 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1 สพป.ระยอง เขต 1 81 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน