ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ สพป.ระยอง เขต 1 90.12 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง สพป.ระยอง เขต 1 87.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมณีวรรณวิทยา สพป.ระยอง เขต 1 87.24 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป.ระยอง เขต 1 86.34 ทอง 4  
5 โรงเรียนสมคิดวิทยา สพป.ระยอง เขต 1 81.73 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบ้านดอน สพป.ระยอง เขต 1 81.51 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดบ้านเก่า สพป.ระยอง เขต 1 79.81 เงิน 7  
8 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1 สพป.ระยอง เขต 1 77.96 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดหวายกรอง สพป.ระยอง เขต 1 75.6 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน