ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดหนองพะวา สพป.ระยอง เขต 1 91.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป.ระยอง เขต 1 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง4 สพป.ระยอง เขต 1 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดตะพงนอก สพป.ระยอง เขต 1 81.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองละลอก สพป.ระยอง เขต 1 78.4 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง สพป.ระยอง เขต 1 74.4 เงิน 6  
7 โรงเรียนมณีวรรณวิทยา สพป.ระยอง เขต 1 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านสำนักทอง สพป.ระยอง เขต 1 54.2 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก สพป.ระยอง เขต 1 52.2 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนอนันต์ศึกษา สพป.ระยอง เขต 1 50 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน