ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป.ระยอง เขต 1 69.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง สพป.ระยอง เขต 1 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสองภาษาระยอง(EP) สพป.ระยอง เขต 1 56 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านยายจั่น สพป.ระยอง เขต 1 41 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม สพป.ระยอง เขต 1 41 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนวัดปลวกเกตุ สพป.ระยอง เขต 1 38 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม สพป.ระยอง เขต 1 36 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านเขาลอย สพป.ระยอง เขต 1 34.5 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง9 สพป.ระยอง เขต 1 31 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 สพป.ระยอง เขต 1 27 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวัดหวายกรอง สพป.ระยอง เขต 1 25 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน