ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต 1 81 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสองภาษาระยอง(EP) สพป.ระยอง เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ สพป.ระยอง เขต 1 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม สพป.ระยอง เขต 1 73 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านมาบยางพร สพป.ระยอง เขต 1 61 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนวัดหนองพะวา สพป.ระยอง เขต 1 55 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง สพป.ระยอง เขต 1 49 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง4 สพป.ระยอง เขต 1 44 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป.ระยอง เขต 1 43 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนวัดในไร่ สพป.ระยอง เขต 1 33 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง สพป.ระยอง เขต 1 31 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม สพป.ระยอง เขต 1 26 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน