ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดพลา สพป.ระยอง เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง7 สพป.ระยอง เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง สพป.ระยอง เขต 1 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปากแพรก สพป.ระยอง เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดปทุมาวาส สพป.ระยอง เขต 1 81.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา สพป.ระยอง เขต 1 79.5 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดแกลงบน สพป.ระยอง เขต 1 74.25 เงิน 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน