ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนันต์ศึกษา สพป.ระยอง เขต 1 84.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป.ระยอง เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง สพป.ระยอง เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง สพป.ระยอง เขต 1 77.8 เงิน 4  
5 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3 สพป.ระยอง เขต 1 76.6 เงิน 5  
6 โรงเรียนวุฒินันท์ สพป.ระยอง เขต 1 75.4 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม สพป.ระยอง เขต 1 74.6 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดหวายกรอง สพป.ระยอง เขต 1 74.4 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดหนองพะวา สพป.ระยอง เขต 1 71.4 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดแกลงบน สพป.ระยอง เขต 1 69.2 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยปราบ สพป.ระยอง เขต 1 69 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน