ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง5 สพป.ระยอง เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง สพป.ระยอง เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป.ระยอง เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านห้วยปราบ สพป.ระยอง เขต 1 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนวุฒินันท์ สพป.ระยอง เขต 1 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านสมานมิตร สพป.ระยอง เขต 1 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า สพป.ระยอง เขต 1 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดหนองพะวา สพป.ระยอง เขต 1 63 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองสะพาน สพป.ระยอง เขต 1 61 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนกวงฮั้ว สพป.ระยอง เขต 1 60 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง สพป.ระยอง เขต 1 60 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน