ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบ้านค่าย สพป.ระยอง เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป.ระยอง เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสมานมิตร สพป.ระยอง เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมณีวรรณวิทยา สพป.ระยอง เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนสมคิดวิทยา สพป.ระยอง เขต 1 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต 1 90 ทอง 4  
7 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง7 สพป.ระยอง เขต 1 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป.ระยอง เขต 1 88 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านปลวกแดง สพป.ระยอง เขต 1 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล สพป.ระยอง เขต 1 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน สพป.ระยอง เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน