สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปากแพรก สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงณัชชา  ปานอ่อน
 
1. นางสาวภคพร  พิลาบ
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายศราวุธ  สืบสวน
 
1. นางสาวมัสยา  โซ๊ะศิริ