สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปากแพรก สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กชายวุฒิศาล  แก้วละมุล
2. เด็กชายสมประสงค์  ดวงอดุลย์
 
1. นางสาวมัสยา  โซ๊ะศิริ