สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  รอดดำรงค์
2. เด็กชายทีปกร  แซ่อ๊วง
3. เด็กชายสิทธิพล  ขจัดภัย
 
1. นายปรีชา  นอบน้อม
2. นางปรียานุช  ประทุมณี
 
2 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงอุรัสยา  แผ่นทอง
 
1. นางสาวกัญญาวีย์  ชมชื่น