สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนา  สนธิพันธ์
 
1. นางฉัตรมน  อินทศร
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐนรี  สดใส
2. เด็กหญิงรัชดาพร  ปฐมลักษณ์
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ชัยนา
 
1. นางพรพิมล  ไชยชาญ
2. นางศุภานัน  อินทรฑูต