สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนาตาขวัญ สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 47.43 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายจุฑาลักษณ์  ประดิษฐ์พฤกษ์
2. เด็กชายนักขัตฤกษ์   โพธิ์งาม
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ยุวนานนท์