สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนาตาขวัญ สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 69.84 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจิราพัชร  บุตรสวรรค์
 
1. นางนิภาวรรณ์  รักษาวงศ์